TIN MỚI

Menu
Powered by Blogger.

Màng MBR MITSUBISHI

Giới thiệu màng MBR
Nhà sản xuất: MITSUBISHI RAYON - JAPAN  
Màng MBR Mitsubishi Rayon
Thông số kỹ thuật màng MBR Mitsubishi Rayon:
Màng MBR
Màng MBR

1.  Loại màng MBR: SADF0690
Diện tích màng: 6m2/Module ,
Kích thước: 30x620x1015 (mm)
Lỗ màng : 0.4µm
pH : 4-9
Lưu lượng nước thải xử  lý:  1,2-2,4 m3/ngày
Chiều cao mực nước bể : 2 m
2. Loại màng MBR: SADF1590
Diện tích màng: 15m2/Module ,
Kích thước: 30x1250x1300 (mm)
Lỗ màng : 0.4µm
pH : 4-9
Lưu lượng nước thải xử  lý:  3-6 m3/ngày
Chiều cao mực nước bể : 3 m
3. Loại màng MBR: SADF2590
Diện tích màng: 25m2/Module ,
Kích thước: 30x1250x2000 (mm)
Lỗ màng : 0.4µm
pH : 4-9
Lưu lượng nước thải xử  lý:  5-10 m3/ngày
Chiều cao mực nước bể : 3,5 m

MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng).
Công nghệ màng MBR hiệu quả rất cao đã được kiểm chứng trong việc khử cả thành phần vô cơ lẫn hữu cơ cũng như vi sinh vật trong nước thải.
Màng MBR có thể được ứng dụng với bể lọc kỵ khí hay hiếu khí.

Việc ứng dụng màng MBR - kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học - như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế (trong vài trường hợp) cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc hai và bể lọc nước đầu vào, do vậy có thể lược bỏ bể lắng bậc hai và vận hành với nồng độ MLSS cao hơn. 
Màng MBR ứng dụng nhiều trong xử lý nước thải y tế, xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải thực phẩm.
nguồn : Tổng Hợp

Share This:

Kỹ Thuật Xử Lý Môi Trường

Chào mừng bạn đến với Blog của "FaceBook Kỹ Thuật Xử Lý Môi Trường", nơi chia sẽ thông tin, tài liệu, kinh nghiệm, công việc trong ngành xử lý môi trường, với mong muốn nâng cao kiến thức xề xử lý môi trường, kính mong bạn đọc góp ý bài viết, và đóng góp tài liệu.

No Comment to " Màng MBR MITSUBISHI "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM